საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია (სფჯა)

სფჯა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნებულია 1991 წელს. იგი აერთიანებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტებს, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებს, მათ ნათესავებსა და ყველა დაინტერესებულ პირს.

GAMH seeks to რომელიც the mental health of all citizens of Georgia through advocacy, education, research and service. GAMH is promoting Mental Health Care reforms in Georgia through developing community-based approach.

ხედვა

GAMH’s vision is that people with mental disabilities must be integrated into society and provided with all the opportunities to live in dignity.

ფასეულობები

Every person, regardless of disability and other characteristics such as race, ethnicity, gender, age, economic status or sexual orientation, has the right and responsibilities of full participation in society.

სტრატეგია

ორგანიზაციის სტრუქტურა:

GAMH unites 78 members. The supreme directing body of the organization is the General Meeting of members. The supreme governing body of GAMH is the Board consisting of five members. The managing body of the organization is represented by executive director and four department coordinators.

Main designs are discussed at the meetings of department’s coordinators. Also future activity of the association is planned at these meetings. An executive director manages and organizes weekly meeting of coordinators of the departments. Strategic plan of the association is submitted to the Board of GAMH for confirmation.